De kwaliteit van de te leveren biggen wordt gewaarborgd door een stenge selectie, hetgeen door deskundige medewerkers gebeurt. Hierbij staan gezondheid, kwaliteit en ras van het big voorop. Om de kwaliteit van de biggen te waarborgen, wordt nauw contact onderhouden met de vermeerderaars en hun veterinaire deskundigen, veevoerleveranciers en fokkerij organisaties. Gezamelijk wordt gestreefd naar uniforme koppels kwaliteitsbiggen.

Door jarenlange ervaring en contacten hebben wij ruime afzetmogelijkheden, zowel in binnen- als buitenland. Hierdoor bent u verzekerd van afzet. Na levering van biggen worden bedrijven zowel nationaal als internationaal intensief begeleid om een optimaal resultaat te behalen.

Facturering en financiële afwikkeling gebeurt standaard op vijf werkdagen.